Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 5:1 ENÅNGERS GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

ENÅNGERS GAMLA KYRKA
2/14/19
Motivering
Enångers gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader och framstår som en av de intressantaste och bäst bevarade i ett regionalt och nationellt perspektiv. Kyrkan, en stjärnvälvd salkyrka med tegelblinderingar i gavlarna, är en senmedeltida kyrkotyp som hade sina paralleller såväl bland kyrkorna i de centrala delarna i Uppsalastiftet som bland de kyrkor som under denna tid uppfördes längs hela Norrlandskusten. Murverket i sig utgör ett viktigt dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadskonst. Den rika och sällsynta bemålningen vittnar om 1400-talets bildvärld och syn på kyrkoutsmyckningar. Till detta har främst under 1700-talet fogats inredning som hörde till den tidens kyrkorum. Inredning och inventarier berättar om kyrkans användning och konst och konsthantverk under olika tider. Enångers gamla kyrka utgör ett illustrativt och sällsynt exempel på en interiör där framförallt senmedeltiden och 1700-talet har avsatt spår. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien.