Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömstad kn, SKOGAR 1:5 GAMLA SVINESUNDSBRON

 Anläggning - Värdering

GAMLA SVINESUNDSBRON
4/22/13
Motivering
Motivering i RAÄ beslut om statligt byggnadsminne 2005-06-09:
"Gamla Svinesundsbron tillhör de svenska "nationalbroarna". Dess arkitekturvärden och teknikbyggnadsvärden är betydande. Bron ligger i en väghistoriskt intressant miljö där äldre vägar och färjelägen tillsammans med bron skapar en kulturhistoriskt värdefull miljö. Bron har också ett högt symbolvärde genom sin byggnadshistoria och betydelse som brobyggnad mellan Sverige och Norge."
Teknikvärdet ligger i kombinationen av för tiden mycket modern betonggjutningsteknik (stora spannet) med mer traditionell valvbyggnadsteknik (sidospannen).
Som uttryck för det moderna samhällets kulturarv speglar bron tillsammans med den nya bron trafikutvecklingen under 1900-talet vilken krävt allt större väg- och brobyggnadskonstruktioner för att svälja de ökande trafikmängderna.
Bron är också ett dokument över 1900-talets arbetsmarknadspolitik eftersom väsentliga delar av finansieringen skedde som arbetsmarknadsunderstöd till den vacklande stenhuggerinäringen.
Symbolvärdet handlar inte bara om det faktum att bron går mellan två länder, utan om att bygget pågick under, och avbröts av, andra världskriget, med allt vad det innebar.