Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, TOPPERED S:6 ÄLVSEREDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÄLVSEREDS KYRKA
10/24/06
Motivering
ÄLVSEREDS KYRKA är högt belägen på ny kyrkplats i Älvsered i Falkenbergs kommuns norra delar, på gränsen mot Västergötland. Kyrkan ligger mitt i samhället med villaområden nära inpå. Kyrkan ersatte en äldre kyrka med medeltida anor som låg invid Högvadsån ca en km söderut, markerad med en minnessten. Kyrkogården inhägnas i väster av en relativt hög fogad naturstensmur och i övrigt av häckrader och några större äldre träd. Vid huvudingången i väster finns en trappa och en smidesgrind. Ett bårhus finns i nordost.

Kyrkan uppfördes under åren 1836-37 efter ritningar av Theodor Edberg, men den färdiga kyrkan påminde föga om den fastställda ritningen. Byggmästare var Johannes Pettersson, Göksholmen och Nils Andersson från den kända byggmästargruppen i Sandhult. Kyrkan tillhör, tillsammans med kyrkorna i Skephult, Sjötofta, Mjöbäck och Ambjörnarp i Västergötland, en enhetlig grupp nästan identiska kyrkor uppförda med timmerstomme, femsidigt brutet korparti, fem fönsteraxlar, sydportal och smalare torn i väster. Kyrkan representerar en lokal träkyrkovariant av Överintendentsämbetets arkitektur från 1800-talets förra hälft. Den välbevarade exteriören är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden med undantag av ändrad taktäckning och inklädning av lanterninen med kopparplåt samt senare tillkomna fönsterbågar. Kyrkan är tillsammans med Kungsbacka kyrka en av två nyklassicistiska sockenkyrkor av trä i Halland.

Kyrkorummet präglas av en enkel nyklassicism samt av 1900-talets förändringar. Delar av den fasta inredningen har bevarats från byggnadstiden. Predikstolen (1840) är ett verk av Johannes Andersson i Mjöbäck. Orgelfasaden i nyklassicistisk stil tillverkades för Okome kyrka och inköptes till Älvsereds kyrka 1890. I samband med en renovering 1921 fick altarkorset lämna plats för en ny altartavla utförd av den kände Boråskonstnären John Hedaeus. Vid en renovering 1978 gjordes kyrkans interiör ljusare och då tillverkades också en helt ny öppen bänkinredning. Troligen täcktes då kyrkans trägolv över av en grå plastmatta. Från den nuvarande kyrkans föregångare finns dopfunten bevarad, huggen i Funtaliden i närbelägna Fagered, samt kyrkklockan som hör till de äldsta i bruk i landet, gjuten av mäster Håkan på 1300-talet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens, murar, smidesgrindar och träd.
- Den sedan byggnadstiden välbevarade exteriören med omsorgsfullt utförda snickerier.
- Den fasta inredningen från byggnadstiden; predikstolen, altaret, altaruppsatsen, altarringen, psalmnummertavlorna, orgelfasaden och dörromfattningen till sakristian.
- Altartavlan av John Hedaeus.
- Den medeltida dopfunten och kyrkklockan från 1300-talet.