Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÅRSTA 1:2 ÅRSTA GÅRD

 Anläggning - Värdering

ÅRSTA GÅRD
3/11/05
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Årsta gård karaktäriseras av en ombyggnad från slutet av 1700-talet, men gården har anor från 1300-talet. Till Årsta gård hörde i äldre tider stora ägor och en ansenlig del av den södra ytterstaden är uppförd på mark som en gång hörde till gården. Årsta gård är en viktig byggnad för förståelsen av Stockholms historia. Gården har ett stort byggnadshistoriskt värde och är ett viktigt byggnadshistoriskt dokument.