Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, SANDHULTS-RYDET 1:149 SANDAREDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SANDAREDS KYRKA
3/20/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Sandareds kyrka ligger i ett litet småskaligt industrisamhälle som numera är en förort till Borås. Kyrkan avgränsas av ett nybyggt småhusområde, järnvägen, villor och en slänt ned till en bäck med promenadstråk. En prästbostad gränsar till kyrkotomten.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Anläggningen är ohägnad och trädgårdsliknande med ymniga buskplanteringar kring församlingshemmets entré. Höga björkar står i en rad i söder och enstaka vid tomtkanterna. En välbevarad, samtida klockstapel med modern och karaktärsfull utformning står vid kyrkan.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Anläggningen invigdes 1960 och består av en salkyrka, sammanbyggd med ett församlingshem i vinkel. De är invändigt förbundna på tidstypiskt vis via en vikvägg till kyrksalen. Arkitekterna Bernt och Eva Mejlaender var från Norge. Kyrkan är en av mycket få som även har en kvinnlig arkitekt. Anläggningen är av den typ där kyrkorummet tydligt urskiljs i exteriören. Det har en traditionell prägel parad med moderna accenter. Exteriören är föga ändrad sedan uppförandet. Interiören är intakt sedan byggnadstiden och uppvisar ett spektakulärt kyrkorum med mjuk välvning mellan vägg och tak samt en traditionell plan med via sacra, läktare, korutsprång och upphöjd predikstol men med en modern, djärv gestaltning av hög materialmässig kvalitet och med omsorg i detaljutformningen. Kalkad ek har använts som genomgående material till inventarier och inredning vilket ger ett homogent och milt intryck, kontrasterat av takets livliga rutmönster av skivor med "Stigolon" i tidstypiska pastellfärger. Detta plastmaterial hade ett flertal användningsområden och framställdes på orten vilket ger ett lokalhistoriskt värde. Korutsprångets mycket egenartade form och fason förstärker upplevelsevärdet ytterligare.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Anläggningens öppna och trädgårdsliknande karaktär.
- Kyrkotomtens växtlighet, träd och trädrad.
- Klockstapelns vård och bevarande av ursprungligt utseende.
- Kyrkan är en av få som även har en kvinnlig arkitekt.
- Byggnadens välbevarade exteriör från byggandstiden.
- Byggnaden som representant för den tidstypiska kyrkotypen som är
sammanbyggd med församlingshemmet.
- Byggnadens enhetliga fasadmaterial och färgsättning.
- Skiffertaket är ett regionalt särdrag.
- Kyrkorummet som representant för en brytningstid, där traditionell
rumslig plan och uppbyggnad paras med en modern gestaltning.
- Interiörens intakta utformning, inredning och inventarier.
- Interiörens höga materialmässiga värden och genomarbetade homogena
gestaltning.
- Innertakets mycket särpräglade utformning med "Stigolon" i tidstypiska
pastellnyanser.
- Överensstämmelsen mellan formen på vapenhusets valv, kyrkorummet och
väntrummets fält över dörröppningen.
- Församlingshemmets välbevarade interiör med karakteristiska detaljer för
byggnaden, såsom kyrksalarnas takformer och klädsel, och för tiden såsom
vikdörrar, burspråk, öppen spis, och armatur.