Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 VÄSE KYRKA

 Anläggning - Värdering

VÄSE KYRKA
1/21/04
Motivering
VÄSE STEKYRKA från 1760-62 är belägen strax intill en medeltida kyrkplats och i en kyrkby som är av riksintresse för kulturmiljövården. I miljön ingår förutom kyrka, likbod och sockenstuga, också bland annat kyrkstallar, stenvalvsbro och byggnadsminnesförklarad prästgård. Kyrkan är ritad av arkitekt Johan Ederhard Carlberg, Stockholm och såväl långhus som torn från 1794 är välbevarade sedan byggnadstiden. Invändigt präglas kyrkorummet av den ovanligt stora bredden och av 1955 års renovering under ledning av arkitekt Einar Lundberg. Från den tiden härrör bland annat golvbeläggning, kor, bänkar och läktarunderbyggnader. Altaruppsats och predikstol i provinsiell barockstil från den äldre kyrkan, återfick vid restaureringen på 1950-talet sin gamla färgsättning.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användande av kyrka och kyrkomiljö:
- kyrkan, kyrkogården med tillhörande byggnader ingår som väsentliga delar i riksintresset Väse kyrkby
- exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden
- kyrkorummets stora volym och dess nyklassicistiska formspråk
- medeltida dopfunt med tillhörande lock vilka troligen härrör från 1600-talet
- predikstol med portalomfattning och dörr samt altartavla i provinsiell barockstil
- snidade takänglar från 1700-talet
- orgelverk och orgelfasad från 1850-talet i nyklassicistisk stil
- altarets rödbruna bemålade marmoreringar
- epitafier samt gravhällar i koret med underliggande gravar visar på adelssläkter som verkat i socknen
- kyrkogårdens tidstypiska och välbevarade allmänningar med anspråkslöst utformade gravvårdar