Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, TREHÖRNINGSJÖ 2:8 TREHÖRNINGSJÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

TREHÖRNINGSJÖ KYRKA
12/31/05
Motivering
Trehörningsjö kyrka ligger ensligt i skogsbygden långt från samhällets nyare 1900-tals centrum, som skapades vid järnvägens framdragande. Den upplevs ovanligt tydligt präglad av kulturodlad mark inringad av natur, en skog som sakta krymper ytorna skapade av människohand. Här har ett flertal byggnader från 1800-talets utvecklingsperiod nära tomten försvunnit, bl.a. skolhuset och några gårdar.

Trehörningsjö kyrka karaktäriseras exteriört av uppförandetidens enkla kapellbyggnad utan torn, under 1880-talet kompletterad med ett västtorn enligt den traditionella långhuskyrkomodellen. Till exteriörens karaktär bidrar också det sena 1900-talets putsning av långhuset.

Det är en enkel och något klumpigt utförd byggnad där förebilden i Gideå är påtaglig. Propor-tioneringen med det höga långhuset och det alltför korta tornet, långhusets höga yttervägg kontra de små fönstren och knutlådornas ojämna placering, samt den senare reveteringen, ger den ett grovare, mer provinsiellt utseende.

Interiört präglas kyrkorummet av gränsbygdernas knapphet och kärvhet. Det karaktäriseras av uppförandetidens volym och fönstersättning, 1880-talets fasta snickerier, 1910-talets båda altarmålningar, 1930-talets ombyggnad av koret och 1970-talets färgsättning. Dock är närheten till olika frikyrkliga rörelser inte att förglömma, varför viss släktskap med frikyrkokapellen kan upplevas. Härtill kan altartavlorna bidra.

Färgsättningen i blått och grått med inslag av vitt i balusterräcken sägs ha rötter i 1800-talet, men kompletteringen med blå bänkar och gula pardörrar lyfter framför allt fram 1970-talets allmogevurm.

Att särskilt tänka på:
*Samtliga inredningssnickerier från 1880-talet med altarring, bord, bänkinredning, läktare.