Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS NYA KYRKA

 Anläggning - Värdering

OVIKENS NYA KYRKA
12/31/04
Motivering
Den spektakulära nygotiska katedralen i Oviken är en mycket väl bevarad och fullfjädrad exponent för den konsekvent genomförda nygotiska kyrkobyggnadsarkitekturen vid sekelskiftet 1900. Kyrkans arkitekt Gustaf Hermansson var en av de som i hög grad utvecklade och använde de gotiska stilreferenserna i sitt byggande och Oviken framstår som en av de sista representanterna för den slutliga fasen av stilepoken. De stadsmässiga tegelfasaderna går stick i stäv mot kyrkans läge på landsbygden vilket ger hela miljön en mycket speciell karaktär och det faktum att kyrkan är i stort sett oförändrad både till exteriör och interiör, eftersom den togs ur bruk redan på 1930-talet, gör dessutom byggnaden unik i ett nationellt sammanhang.

Att särskilt tänka på i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Kyrkan är i sin helhet synnerligen ömtålig och unik i landet genom sin ringa grad av förändring sedan byggnadstiden