Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Lunda kyrka, LUNDA KYRKA
5/10/04
Motivering
Lunda kyrka är med sitt rektangulära långhus och utbyggd sakristia och vapenhus samt sina höga, branta sadeltak en typisk uppländsk medeltida kyrka uppförd med en under senmedeltid vanlig salkyrkoplan. Långhusets stjärnvalv och sakristians och vapenhusets kryssvalv är bevarade från byggnadstiden. Då inga förändringar skett sedan vapenhusets tillbyggnad på 1500-talet har kyrkan sin senmedeltida karaktär väl i behåll. Exteriören präglas även av sin vita spritputs och fönsterstorlekar tillkomna under 1800-talet samt 1900-talets skiffertäckning.

Den medeltida dopfunten är tillsammans med en av landets få medeltida kyrkklockor bevarade föremål från en tidigare kyrka på platsen. Dopfunten har en utformning som gör att den kan härledas till den anonyme gotländske stenmästaren Calcarius verkstad.

Interiören har en senmedeltida karaktär med sina vitputsade väggar och stjärnvalv. Den fasta inredningen är bevarad från flera tidsskikt i kyrkans historia och består bl a av den bemålade läktarbarriären från tidigt 1700-tal; altaruppsatsen i lantlig barock och den samtidiga bänkinredningen från 1740; predikstolen från år 1806 i tidstypisk empirestil samt orgelfasaden från sent 1800-tal.