Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Närtuna kyrka, NÄRTUNA KYRKA
12/3/08
Motivering
Närtuna kyrka har en mångfacetterad byggnadshistoria med många intressanta drag. Ursprungligen har kyrkan haft långhus av trä, invid detta byggdes nuvarande sakristia och torn vilka är de äldsta delar som forfarande återstår. Tornet har tydliga drag av försvarstorn genom att det urprungligen haft ingång som endast kunnat nås med stege. Något senare byggdes långhuset och vid medeltidens slut byggdes vapenhus och koret byggdes ut vilket gav kyrkan en salskyrkoplan. Sammantaget ger detta en varierad exteriör med många historiska spår. Interiören är ljus och öppen med tydligt klassicistiska inslag som altaranordning och orgel.

Kyrkomiljön är tilltalande med sitt läge i en södersluttning. Kyrkogården har ett betydande inslag av äldre gravar från varierande skikt av samhället och har också vacker och väl avvägd vegetation.