Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Staffanstorp kn, NEVISHÖG 32:1 NEVISHÖGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

NEVISHÖGS KYRKA
9/30/13
Motivering
Nevishögs kyrka och kyrkogård utgör en kulturhistoriskt värdefull månghundraårig miljö med en väl bibehållen äldre prägel. Kyrkan utgör ett tidsdokument som spänner från medeltid till 1800-talet. Den speglar en vanlig utveckling av en skånsk sockenkyrka genom sin tidigmedeltida grundläggning, torn och valv från senmedeltiden och 1800-talets kraftiga omdaning med nytt kor och stora korsarmar för att rymma den växande församlingen. Kulturhistoriska värden är kopplade till de vitputsade fasaderna med mönstermurad taklist, tornet med blinderingar och tinnar samt det röda tegeltaket som sammantagna är tidstypiska uttryck för tidens medeltidsinspirerade kyrkoarkitektur. Kyrkans murverk, delar av takstolen, ritsningarna efter norr- och sydingångarna är medeltida spår och bärare av kulturhistorisk information och därmed delar av kyrkans kulturvärden.

Dopfunten är daterad till 1100-talet och tillhör de närmare 300 bevarade skånska medeltida dopfuntar i sten. Den tillskrivs ett särskilt värde genom sin rika välhuggna dekor och att den är kyrkans äldsta föremål.