Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, DELSBO KYRKA 1:1 DELSBO KYRKA

 Anläggning - Värdering

Delsbo kyrka, DELSBO KYRKA
7/13/04
Motivering
Delsbo kyrkoanläggning är vackert belägen i de brukade sluttningarna ned mot den södra Dellen. Dagens kyrkobyggnad präglas till både interiör och exteriör av 1890-talets genomgripande ombyggnad då 1700-talskyrkan förvandlades till en tornlös treskeppig basilika i en för länet särpräglad stil. Även inredningen präglas i hög grad av samma stil. Bland den fasta inredningen finns dock även objekt från tidigare kyrkor på platsen samt senare tillägg från 1940-talet och 1970-talet. Sedd som en helhet framstår dock kyrkobyggnaden till både interiör och exteriör som ett välbevarat exempel på det sena 1800-talets nystilsarkitektur. Den intar en särställning i ärkestiftet och bör även kunna vara av nationellt intresse. Gravkapellet är en välbevarad byggnad vilken både till exteriör och interiör präglas av 1950-talets stil och funktionella planering. Kyrkogården, som utvidgats i etapper, har ett bevarat varvgravssystem samt en påtaglig grön struktur med den stora allén fram till kyrkobyggnaden som en huvudaxel. Klockstapeln, som har en monumental placering väster om kyrkogården, har genomgått få förändringar sedan den uppfördes och den utgör en betydande del av kyrkoanläggningen.