Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säter kn, KYRKAN 1 SÄTERS KYRKA

 Anläggning - Värdering

SÄTERS KYRKA
3/17/05
Motivering
Orten och kyrkans historia präglas av bergshanteringens och bruksdriftens utveckling i trakten. Gravhällar och inredningsdetaljer vittnar fortfarande om bygdens och ortens storhetstid.
Kyrkoplatsen har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Nuvarande kyrka har haft två föregångare; ett träkapell som uppfördes i början av 1600-talet och brukades fram till 1635 samt en stenkyrka som stod färdig 1637. Murdelar från denna kyrka återanvändes i nuvarande byggnad.

• Kyrkomiljön med bebyggelsen kring kyrkokvarteret
• Äldre murverk som härstammar från 1600-talets kyrka
• Gravmonumentet över Krusebjörnska familjen
• Glasmålningarna från 1600-talet

För hela den kulturhistoriska bedömningen rörande kyrkan se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.