Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalix kn, TÖRE 32:1 TÖRE KYRKA

 Anläggning - Värdering

Töre kyrka, TÖRE KYRKA
10/24/02
Motivering
Utvändigt är kyrkan en god representant för 1900-talets klassicism med traditionell
uppdelning i långhus, adderat kor och västtorn. De stora, cirkelrunda fönstren är ett tydligt
tidsavtryck i fasaderna. Interiört präglas kyrkan av 1930-talet, framförallt i den sammanhållna välkomponerade inredningen. Sidogångarna i långhuset och det avsmalnande koret förstärker
riktningen i rummet men bidrar även till korets avskiljda och respektingivande rumskänsla.
Känslan av att närma sig ett heligt rum som ska stämma till vördnad, förstärks också genom
den monumentala trappan som leder från parkeringen upp mot kyrkporten.
Bärande karaktärsdrag
• Kyrkomiljön - Den monumentala trappan från parkeringen upp mot porten inleder
vägen mot altaret som fortsätter i rak linje ända fram till koret. Den avskalade
tomten med sparsmakad plantering av träd och buskar som harmonierar mot kyrkans
egen strama och svala karaktär
• Exteriören är i allt väsentligt oförändrad och är ett bra exempel på modern
klassicism.
• Kyrkorummets bärande drag är dess arkitektur med långhusets sidogångar och det
avsmalnande koret med sitt sänkta tak och upphöjda läge, som gör koret avskiljt
• och respektingivande, men även stommens tunga och avskalade karaktär med släta,
vitkalkade murytor.
• Inredningen är i allt väsentligt från kyrkans byggnadstid och ger rummet en helgjuten
30-talskänsla. Den är därför central för det kulturhistoriska värdet. Till de
bärande dragen hör hela korinredningen, predikstolen med ljudtak, dopaltaret och
dess altartavla, samt läktarorgeln och orgelkulissen kring det runda västfönstret.
• Kyrkorgelns tidstypiska ljudbild från kyrkans tillkomsttid.