Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FÅLHAGEN 36:1 ALMTUNAKYRKAN

 Anläggning - Värdering

Almtunakyrkan, ALMTUNAKYRKAN
1/1/08
Motivering
Almtunakyrkan är ett för Uppsala unikt exempel på 1950-talets nydanande kyrkoarkitektur till vars främsta företrädare räknas just Peter Celsing. Den är märklig både till sin utformning och kvalitet. Kyrkan har ett mycket stort arkitekturhistoriskt värde. Anläggningen har en sträng och utåt sluten form och kontrasterar starkt mot omgivande bebyggelse. Kyrkorummet är utformat med stor konsekvens och uppriktighet och bygger på en upprepning av kraftfulla geometriska former. Sedan omkring 1990 omfattas Almtunakyrkan av kulturminneslagens bestämmelser rörande kyrkliga kulturminnen pga sitt stora kulturhistoriska värde.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkoanläggningen och byggnaderna
• Almtunakyrkan är ett i Uppsala unikt exempel på 1950-talets nydanande kyrkoarkitektur och har ett mycket stort arkitekturhistoriskt värde.
• Kyrkorummet är välbevarat i ursprungligt skick och har stora stämnings- och upplevelsemässiga värden.
• Den konstnärliga utsmyckningen har ett högt konstnärligt värde och bidrar även till att förstärka upplevelsen av kyrkorummet.
• Den ursprungliga fasta inredningen, såsom altare, predikstol och bänkinredning samt övriga snickerier är även de formgivna av arkitekten och bidrar till kyrkans arkitektur- och kulturhistoriska värde.
• Även golvbeläggningen av specialdesignade tegelplattor är karaktäristisk och betydelsefull för rumsupplevelsen.
• Den ursprungliga belysningsarmaturen bidrar till kyrkans arkitektur- och kulturhistoriska värde.
• Den stora ljuskronan i järn har med sina referenser till medeltida ljuskronor ett särskilt kulturhistoriskt värde.
• Dopfunten, utformad av skulptören Sivert Lindblom, har ett stort konstnärligt värde.