Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lysekil kn, KYRKVIK 1:54 LYSEKILS KYRKA

 Anläggning - Värdering

LYSEKILS KYRKA
6/9/05
Motivering
LYSEKILS KYRKA uppfördes 1899-1901 på en ny kyrkplats, dock inom synhåll från sin föregångare från 1796-98, vilken i sin tur ersatte en kyrka ditflyttad 1545. Kyrkan var friliggande när den byggdes, men med tiden har hus byggts i närheten och idag är den en omistlig del i stadsmiljön. På samma gång utgör den ett landmärke eftersom den är vida synlig i det omgivande skärgårdslandskapet.

Kyrkan uppfördes efter ritningar av Adrian Petersson i en för honom karaktäristisk i granit gestaltad nygotik. Även den höga placeringen i terrängen är en del i kyrkplatsens uttryck, liksom kyrkplanens stödmurar i granit.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Stendetaljerna i den grusade kyrkoterrassen.