Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, ULVÖN 5:16 ULVÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

ULVÖ KYRKA
12/31/05
Motivering
Ulvö kapellkyrka, centralt placerad på höjdryggen i Ulvöhamn, är en välhållen och välskött träkyrka i traditionell form med långhus och västtorn, dock i detta fall mot norr. Den bär exteriört tydligt ursprungliga drag, dess panelarkitektur ingående i en lång protestantisk klassicistisk tradition, som även påverkats av sågverksepokens brukskyrkor och samlingslokaler, inte minst genom all pärlspåntpanel, liksom kustkapellens - av uppenbara skäl - relativa enkelhet.

Interiört karaktäriserad av uppförandetidens 1890-tal, 1920-talets ombyggnad av kor och sakristia samt 1980-talets färgsättning och utbyte av fönster. Ulvö kapellkyrka är i sin helhet ovanligt välbevarad, enkel, ljus och sparsmakad.

Att särskilt tänka på:
* Kapellets enkelhet såväl exteriört och interiört, som speglar kustnäringens livsförhållanden, utan att för den skull sakna både ambition och vördnad
*Det vackra vitmålade pinnstaketet kring kyrkotomten med tidstypisk grind i trä, vilket förlänar kyrkplatsen en viktig avgränsning i en annars tämligen öppen samhällsbildning
*1920-talets ambitiösa omgestaltning av koret
* Pärlspåntpanel på alla väggar och takytor, som förmedlar relationen mellan kyrkan, sågverksepoken och samlingslokalen som funktion i det industriella samhället
* Den lilla piporgeln i koret, ovanlig i sin sort inom stiftet