Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ale kn, GRÄNNE 1:4 SURTE KYRKA

 Anläggning - Värdering

SURTE KYRKA
8/24/05
Motivering
SURTE KYRKA uppfördes år 1912 i nationalromantisk stil efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericsson. Den är belägen på en låg, lummig höjd alldeles intill riksväg 45. På kyrkotomten finns även ett församlingshem byggt på 1960-talet, samt en villaliknande byggnad som bland annat används som kontor. Kyrkogården i Surte ligger högre upp i samhället, ca 500 m öster om kyrkan och anlades redan 1905.

Surte kyrka är en salkyrka med smalare kor i öster, sakristia i norr och vidbyggt vapenhus i söder. De stenklädda väggarna, portarna med forntidsinspirerad dekor och den ovanliga, låga tornhuven med sadeltak över koret särpräglar kyrkan. Med undantag för att merparten av kyrkans fönster blivit utbytta samt att delar av den tvärställda muren med portal vid kyrkans västvägg blivit nedtagen, är exteriören oförändrad sedan byggnadstiden. Kyrkans exteriör är därmed en välbevarad och tidstypisk representant för 1910-talets nationalromantiska kyrkor.

Det nationalromantiska stilidealet uttrycks interiört bland annat genom den mörka öppna takstolen av mörkbetsat trä, de dekorativa forntidsinspirerade slingorna längs taklisten och de smidda takkronorna med drakhuvuden. Kontrasten är stor mellan det höga mörka taket och de vitmålade, kala tegelväggarna, ett stildrag som för övrigt också kommer igen i den av samme arkitekt ritade Masthuggskyrkan i Göteborg (1914). Korpartiet är i stort sett oförändrat sedan byggnadstiden med snidad altartavla utförd av Henry Nilsson och murat altare, altarring och predikstol. Orgeln på läktaren från 1964, bänkarna från 1975 och dopfunten från 1991 är tillägg som harmonierar förhållandevis väl med interiörens ursprungliga gestaltning.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljö:
- Kyrkotomtens träd och grusade gångar.
- Kyrkans välbevarade exteriör.
- Ursprunglig inredning inklusive dörrar och armatur.
- Interiörens nationalromantiska karaktär.