Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, KINNEVED 6:1 KINNEVEDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

KINNEVEDS KYRKA
6/10/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
KINNEVEDS romanska ABSIDKYRKA har genomgått förändringar såsom förlängning av långhuset samt att ett medeltida torn ersatts av ett nytt i början av 1800-talet. Interiört präglas kyrkan av olika förändringsperioder; kyrkans medeltida karaktär är bevarad främst vad gäller volym, planform och takvalv, dopfunt, träskulpturer samt två ytterdörrar. 1700-talet finns representerat i form av den bemålade läktarbröstningen samt epitafier. Mycket av 1800-talets tillskott har ersatts av nytillverkad fast inredning från 1900-talets mitt: altarskåp, altarring, predikstol, bänkinredning samt fönster som är utformade enligt tidens förenklade stilideal. På kyrkogården finns ett romanskt gravmonument och ett antal äldre gravvårdar.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön:
- kyrkan är ett byggnadsverk uppfört under medeltiden och det medeltida murverket utgör ett omistligt historiskt dokument
- kyrkan är en av de medeltida kyrkor som i och med folkökning och ändrade behov har byggts om- och till på ett anpassat sätt
- äldre inredning i form av medeltida träskulptur, smidda järndörrar, dopfunt, ljudtak samt läktarbröstning
- fast inredning från interiörens omfattande renovering från 1950-talet är tydliga tidsdokument
- kyrkogårdens romanska gravmonument, äldre gravvårdar, grusgångar, trädrad, stenmur, stiglucka och smidesgrindar