Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, CEREMONIEN 3

 Anläggning - Värdering

11/10/08
Motivering
Stora delar av Nockebyhov präglas av bebyggelse från årtiondet efter andra världskriget. Byggnaderna är oftast omsorgsfullt utformade och präglade av hög byggnadskvalitet.

Ceremonien 3 består av ett flerbostadshus i tre och fyra våningar från 1950-talet, byggt på en höjd vid Gubbkärrsvägen i Nockebyhov. Ritat av Sven Backström och Leif Reinius uppfördes det ursprungligen som kollektivhuset Nockeby familjehotell med olika faciliteter tillgängliga som matsal, restaurang, samlingslokaler med mera. Det utgör ett representativt exempel på tidens bostadsbyggande och sociala tankegångar.

Utformningen är raffinerad och välgestaltad, med stilsäker arkitektur och påkostade materialval i form av tegel och koppar. Byggnaden slingrar sig längs en kuperad höjd med bergspartier, barrträd och gräsytor, kring en avskiljd och inbjudande gårdsmiljö. Huset är mycket välbevarat, även i sina detaljer. Det exponerade läget ger anläggningen stora stadsbildsmässiga värden.