Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PREDIKANTEN 2

 Anläggning - Värdering

8/25/08
Motivering
Blått = Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Predikanten 2, det stora terrasshuset i Sköndal, utgör ett nytänkande exempel på hur en brant tomt kan bebyggas genom att placera entréerna inne i byggnadskroppen. Tre genomgående korridorer leder till bostäderna ovanför och nedanför. Utmed tre korridorer ligger 32 lägenheter om fyra rum och kök. De fem lägenheterna som är högst belägna har dessutom ateljé. Varje lägenhet är utrustad med terrass. Anläggningen uppfördes 1959/65 efter ritningar av den kända arkitekten Axel Kandell som tillsammans med stadsplanekontoret även utarbetade stadsplanen för den södra delen av Sköndal.

Byggnaden har en annorlunda och mycket välgestaltad arkitektur, med bevarade ursprungliga detaljer. Den karaktärsfulla utformningen är dramatisk, byggnaden klättrar stegvis uppför bergssidan och en tydligt arkitektonisk rytm skapas genom växlingen mellan terrasser och etagevåningar. Hustypen är ovanlig, och anläggningen har alltså ett högt unicitetsvärde. Den dominerande placeringen i nära anslutning till Dreviken bidrar till att skapa en miljö av mycket stor betydelse för stadsbilden. Till värdena bidrar utomhusmiljöns bevarade stödmurar och trappor i fint fogad granit med smidesräcken.