Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, STORA HYTTNÄS 2:5 STORA HYTTNÄS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA HYTTNÄS (akt.)
Dalarna
Falun

Boställe och tjänstebostad - Bergsmansgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kultur och nöjesliv - Museum

STORA HYTTNÄS 2:5

Historik

Stora Hyttnäs, ursprungligen en bergsmansgård, ligger beläget på en udde i Sundbornsån i Sundborns by, mellan kraftverkskanalen till Sundborns kraftverk och den gamla å-fåran. På andra sidan kanalen ligger Carl Larssongården eller Lilla Hyttnäs. Gården ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården (W 80 20) Sundbornsåns dalgång och utgör en del av Världsarvet Falun.
Hyttnäs omnämns första gången i skrift 1570. På 1600-talet ägdes Stora Hyttnäs av den adliga ätten Silverström och byggdes ut till en betydande bergsmansgård, med ett flertal byggnader och en större trädgårdsanläggning med krydd-, frukt-, humle- och kålgård samt två...

Läs mer i eget fönster