Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, ENKÖPINGS-NÄS 3:2 ENKÖPINGS-NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Enköpings-Näs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENKÖPINGS-NÄS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ENKÖPINGS-NÄS 3:2

Historik

Enköpings-Näs kyrka har ett romanskt ursprung men har genomgått flera om- och tillbyggd under medeltiden samt på 1600- och 1700-talet. Grundformen är den medeltida salkyrkans med västtorn och sakristia i norr samt vapenhus i söder. Öster om vapenhuset ligger ett på 1600-talet tillbyggt gravkor i renässansstil. Enköpings-Näs kyrkogård har sin största utbredning sydöst om kyrkobyggnaden. Den fick sin nuvarande plan redan 1723.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
Omkring år 1200 byggs på platsen en romansk kyrka med västtorn, långhus och smalare kor med okänd avslutning mot öster.