Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, SKÄFTHAMMAR 11:1 SKÄFTHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skäfthammar exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄFTHAMMARS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKÄFTHAMMAR 11:1

Historik

Skäfthammars kyrka står som en typisk representant för många uppländska sockenkyrkor. Det är en rektangulär salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan är byggd med skalmurar av gråsten. Vapenhus samt långhus och kor är välvda med teglribbvalv medan sakristian är försedd med ett tunnvalv. Kyrkans byggnadsår är inte närmare känt, men Ann Catherine Bonnier anför sydportalens höga och smala tegelomfattning i tre språng som stöd för uppfattningen att kyrkan är senmedeltida. Hon menar även att den tunnvälvda sakristian är äldre än kyrkan i övrigt. Den kan ha byggts till en tidigare träkyrka, såsom skett i flera andra uppla...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1359 Nyanläggning
Den tunnvälvda sakristian är byggd under folkungatiden. Det är troligt att den har byggts till en äldre träkyrka på platsen.
År 1440 - 1499 Nybyggnad
1450-1500 Skäfthammars kyrka byggs som en rektangulär gråstenskyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan välvs med tegelribbvalv.
År 1747 - 1747 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs på en liten kulle nordväst om kyrkogården.
År 1829 - 1829 Ändring
En medeltida stiglucka i kyrkogårdsporten omnämns i 1829 års inventarium. Den syns även på en äldre teckning. Stigluckan rivs under 1800-talet.
År 1930 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och den Norra kyrkogården tillkommer.
År 1941 - 1941 Nybyggnad
Ett bårhus uppförs på Norra kyrkogården.
År 1957 - 1958 Utvidgning - Park/Trädgård
Väster om, och i anslutning till, kyrkogården utförs en kyrkparksanläggning som även innesluter den lilla höjd där klockstapeln står. Anläggningen är ritad av trädgårdsarkitekt Edw. Jacobsson, Karlstad.

Edvard (trädgårdsarkitekt) Jacobsson (Trädgårdsarkitekt)

År 1962 - 1962 Nybyggnad
Hans Matell/Anders Nordström arkitekter SAR gör ritningar till en ny uthusbyggnad utanför kyrkogården. Den uppförs öster om gamla kyrkogården.

Matell & Nordström AB (Arkitektkontor)

År 1967 - 1967 Utvidgning - Begravningsplats
En stor kyrkogårdsutvidgning ner mot Olandsån i öster utförs. Ritningar till den nya kyrkogården var upprättade av arkitektfirman Matell & Nordström, Uppsala.

Matell & Nordström AB (Arkitektkontor)

År 1986 - 1987 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs på östra kyrkogården efter ritningar av landskapsarkitekt Lennart Lundqvist.

Lennart Lundqvist (Trädgårdsarkitekt)