Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, ORRESTA 3:7 FLENS JÄRNVÄGSSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLENS STATION (akt.), FLENS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)
Södermanland
Flen

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

ORRESTA 3:7

Historik

I samband med västra stambanans dragning utvecklades Flen, liksom många andra platser till stationssamhällen längs banan. Tillväxten av samhället vid den expanderande stambanan ledde så småningom till behov av ett större och mer ändamålsenligt stationshus. Det nya stationshuset uppfördes 1892 efter ritningar av F. Zettervall. I samband därmed flyttades det redan 1862 uppförda godsmagasinet till sitt nuvarande läge på andra sidan bangården.
Byggnaden är uppförd efter en symmetrisk plan med hög mittdel, lägre flankerande längor och markerade sidoflyglar. Den släta putsen kontrasterad med gesims i tegelmurad relief ger en rik material...

Läs mer i eget fönster