Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, RÅDMANNEN 5 THURESSONSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
THURESSONSKA HUSET (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

RÅDMANNEN 5

Historik

Efter Sundsvallsbranden 1888 växte i snabb takt den nya Stenstaden upp. Kapital
från sågverksindustrin samt försäkringspengar möjliggjorde uppförandet av påkostade
och rikt utsmyckade stenhus i stadens centrum. De förmögna träpatronerna och
grosshandlarna anlitade några av landets främsta arkitekter och lät bygga palatsliknande
bostadshus, banker och hotell. Stenstaden utgör med sin välbevarade och
enhetliga miljö en av Sveriges bästa representanter för borgerskapets stadsideal under
1800-talets slut och visar på den lyx och välgång som Norrlandskustens trävaruindustri
genererade.

Thuressonska huset uppfördes år 1890 efter...

Läs mer i eget fönster