Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Båstad kn, SLÄTTARÖD 11:7 KLINTAHUSET OCH SOMMARHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Klintahuset fr söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLINTAHUSET OCH SOMMARHUSET (akt.)
Skåne
Båstad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SLÄTTARÖD 11:7

Historik

Klintahuset kan för första gången påvisas på en karta till laga skifte för Slättaröds by från år 1836. Huset är placerat på den nedre delen av utmarken, strandmalen, som avgränsades vid storskiftet 1818. Området benämns Klintalyckan. Från cirka 1875 fram till 1914 bodde Karl Christiansson (Klinta-Kalen) med sin hustru Elsa och sonen Edvard i huset. Familjen arrenderade ett styck mark för odling och bete. Huset och marken övertogs 1915 av Johan Johansson (Båda-Johan, 1890-1979). Tillsammans med sin hustru Elin (1890-1938),dottern Anna (1911 -2004) och deras döttrar tvillingarna Effie (1914-1962) och Edit (som förolyckades som baby) b...

Läs mer i eget fönster