Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, FÅGELSJÖ S:4 FÅGELSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fågelsjö kapell begravningsplats.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅGELSJÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

FÅGELSJÖ S:4

Historik

På grund av de stora avståenden i dessa trakter besöktes Fågelsjö under 1700- och 1800-talen endast en gång per år av präster, under den sk prästhelgen och förrättningarna hölls då vanligen hemma hos någon bonde. När befolkningen ökade under 1800-talet beslöt sig byborna att på egen hand uppföra en kapellbyggnad av trä och det är denna byggnad som står kvar än idag. Bygget påbörjades 1862, men kapellet kunde invigas först sju år senare.

År 1832 - 1832 Invigning
Kyrkogården invigs och tas i bruk för gravsättning.
År 1856 - 1856 Ändring
Fågelsjö börjar tillhöra Los församling.
År 1862 - 1862 Nybyggnad
Det nuvarande kapellet börjar uppföras av byborna i Fågelsjö. Initiativtagare är Fågelsjöbon Halvar Mårtensson. Kapellet uppförs som en rektangulär timrad byggnad som kläs med spåntak.
År 1864 - Okänt Nybyggnad
År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Fråga om utvidgning av kyrkogården väcks.
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till kyrkogårdsutvidgning upprättas.
År 1953 - 1953 Ändring
En klockstapel uppförs efter ritningar av arkitekt Erik Lundberg och K. E. Hjalmarsson. Klockan är gjuten hos Bergholtz klockgjuteri. Kyrkogården utvidgas med ett jordgravsparti och en urnlund.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Karl Erik Hjalmarsson (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - Begravningsplats
Urnlunden tas i bruk
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd ges till att anlägga en minneslund på kyrkogården i Fågelsjö efter ritningar upprättade av Lars Lundin.