Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, TUNARP 4:1 TUNARPS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNARPS GÅRD (akt.)
Östergötland
Ydre

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Säteri

Jordbruk - Bondgård

TUNARP 4:1

Historik

Vid medeltidens slut ägdes stora delar av Lägerbobygden av klostren i Vadstena och Vreta. I samband med reformationen drogs godsen in till Kronan och större delen av gårdarna i Lägerbo förlänades 1621 till landshövding Stellan Mörner. Släkten köpte upp ytterligare gårdar och ägorna delades omkring 1670 upp på två huvudgårdar, där Tunarp var den ena, och gården tilldelades privilegiet som säteri under 1670-talet.
En lantmäterikarta över Tunarps säteri från 1693 visar att gårdens struktur till stora delar var densamma som idag. Den stora skillnaden är att ladugården, som 1693 låg nordväst om mansgården, senare flyttats till öster om ...

Läs mer i eget fönster