Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, VINNSÄTER 1:33 VINNSÄTER HEMBYGDSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINNSÄTER HEMBYGDSGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VINNSÄTER 1:33

Historik

Vinnsäter som ligger vid Valboåns dalgång omtalas för första gången i jordeboken 1540. Efter genomfört storskifte och laga skifte på 1830-talet kom gården att placeras där den nu är. Gårdsbebyggelsen ligger, liksom övriga gårdar i byn, lokaliserade till en höjdrygg. Landskapet runt omkring utgörs av öppet odlingslandskap typiskt för Valbodalen och på samma sätt som Vinnsäter ligger övriga gårdar spridda i krönlägen i hela dalgången vilket ger landskapet sin speciella prägel.
Det typiska höjdläget och den välbevarade gårdsbebyggelsen gör hembygdsgården i Vinnsäter till en enastående representant för den dalsländska byggnadstradition...

Läs mer i eget fönster
År 1830 - 1839 Nyanläggning