Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oxelösund kn, OXELÖ 7:33 FRÖSÄNGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-975.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSÄNGS KAPELL (akt.)
Södermanland
Oxelösund

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

OXELÖ 7:33

Historik
År 1930 - 1930 Invigning
Kyrkogården invigdes den 12 december.

Gunnar Asplund (Arkitekt)

VP 2005 (Okänd)

År 1949 - 1950 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
1 800 ligusterbuskar köptes in till kyrkogården. Carl Jansson Handelsträdgård Adolfsberg, Nyköping

VP 2005 (Okänd)

År 1950 - 1950 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Beslut togs om att sätta upp ett kors på kyrkogården.

VP 2005 (Okänd)

År 1950 - 1959 Ändring
Toppkapningen av parklindar i den fyraradiga allén ersattes med knuthamling. Gravkvarter B - E omlades till ”grön kyrkogård”. Prydnadsbuskar planterades på samma område.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring
Ett kors inköptes och uppsattes på kyrkogården.

VP 2005 (Okänd)

År 1959 - 1959 Nyanläggning
Urngravskvarter U1 anlades.

Gösta Johansson (Trädgårdsarkitekt)

VP 2005 (Okänd)

År 1970 - 1979 Ändring - Park/Trädgård
Städsegröna växter planterades på U-kvarteren.
År 1973 - 1973 Nyanläggning
Gravkvarter F och G invigdes på kyrkogården.

Gunnar Martinsson (Trädgårdsarkitekt)

VP 2005 (Okänd)

År 1989 - 1990 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades genom anläggandet av ett urn- och askgravområde.

Kaj Svensson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades

VP 2005 (Okänd)

År 2004 - 2004 Ändring
Förgårdsmurens fogbruk lagades och förändrades. Minneslunden omgestaltades.

Monica Strandberg (Arkitekt)

VP 2005 (Okänd)

År 2010 - 2011 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt norr.

Monica Strandberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)