Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKATTEGÅRDEN 4 LUNDBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDBY KAPELL (akt.)
Östergötland
Mjölby

Boställe och tjänstebostad - Boställe

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

SKATTEGÅRDEN 4

Historik

Lundby kapell ligger i det bostadsområde med samma namn som uppfördes på 1960-
talet söder om Mjölby centrum. Kapellet är inrymt i bostadsflygel/magasin till Lundby
komministerboställe. Ursprungligen tillhörde Lundby Sörby socken som införlivades
med Mjölby 1791. Byggnaden lär vara uppförd i början av 1800-talet. 1962 byggdes
flygeln om och inreddes till kapell på övervåningen. Drängstugan inreddes som
sakristia. 1969 byggdes bottenvåningen om för den allt mer växande
ungdomsverksamheten. Kapellet har bevarat sin karaktär av gårdflygel. Den gamla
prästgårdsbostaden revs och en ny bostad uppfördes1925 efter ritningar av Sven
...

Läs mer i eget fönster
År 1800 - 1800 Nybyggnad
Nybyggnad - flygelbyggnad med magasin och bostad uppförs på Lundby komministergård.(ÖM)