Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TOFTA GNISVÄRD 1:3 GNISVÄRDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Gnisvärds kapell 2008-07-08 006.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GNISVÄRDS KAPELL (akt.), GNISVÄRDS STRANDKYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

TOFTA GNISVÄRD 1:3

Historik

Gnisvärds kapell/strandkyrka uppfördes 1839. Den nuvarande kapellbyggnaden föregicks av ett kapell som i början av 1800-talet omnämns som lappat och lagat otaliga gånger samt ett det var förenat med livsfara att vistas i byggnaden.
En restaureringen genomfördes 1954, i samband med dessa arbeten skänktes flera prydnads föremål, två fyrlyktor hängdes upp och trumman som sammankallade till gudstjänst renoverades.

År 1838 - 1838 Nyanläggning
Stod en träkapell av okänd ålder på platsen.
År 1839 - 1839 Nybyggnad
Uppfördes nuvarande kapellet, stod färdigt kring midsommar. Faltak
År 2001 - 2001 Ändring
Ca 2001 Lades muren kyrkogårdsmuren om, kapellet putsades, trappan ordnades och ett nytt räcke monterades. Åtgärderna gjordes inte vid samma tillfälle.