Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nacka kn, KUMMELNÄS 1:141 KUMMELNÄS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kummelnäs1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUMMELNÄS KAPELL (akt.)
Stockholm
Nacka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

KUMMELNÄS 1:141

Historik

Kummelnäs kapell uppfördes 1925 efter ritningar av ingenjör Sjunnesson, en av medlemmarna i Östra Kummelnäs förening för kristlig verksamhet.

Kummelnäs kapell är skyddat enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Tätorten Kummelnäs är framvuxen kring en gård med detta namn. Förleden innehåller ordet kummel, här kanske i betydelsen vårdkase. Vilket näs efterleden syftar på är oklart.

1908 köpte Kristna Egnahemsföreningen Kummelnäs gårds marker bestående av 130 tunnland och styckade upp dem i småtomter, vilka bebyggdes med villor. Två år senare bildade en grupp nybyggare Östra Kummelnäs förening för kristlig verksamhet. Syftet ...

Läs mer i eget fönster
År 1925 - 1925 Nybyggnad
Kapellet uppförs enligt ritningar av ingenjören Sjunnesson som även var medlem i Östra Kummelnäs förening för kristlig verksamhet.
År 1981 - 1981 Ändring
Föreningen säljer kapellet, som är relativt förfallet, till Boo församling som låter det genomgå en grundlig ombyggnad och renovering. Vid ombyggnaden byggs den tidigare öppna verandan om till vapenhus och nuvarande takryttare för klocka tillkommer. Kapellet används idag som lokal för kyrklig barnverksamhet.