Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, BINGSJÖ 10:17 RIA TILLHÖRANDE KLOCKARGÅRDEN I BINGSJÖ Ny sökning Tillbaka till sökning

Ria_Klockargården_Bingsjö_anl.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIA TILLHÖRANDE KLOCKARGÅRDEN I BINGSJÖ (akt.)
Dalarna
Rättvik

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

BINGSJÖ 10:17

Historik

Rian på Klockargården (f d Finngården) i Bingsjö har genom dendrokronologi daterats till 1735 och ska enligt tidigare inventering vara en av de äldsta bevarade riorna i Skandinavien. Byggnaden står enligt uppgift på ursprunglig plats men finns dock ej markerad på storskifteskartan från 1828. Rian är belägen i anslutning till gårdens byggnader och avskiljs genom byvägen som löper dem emellan.

Rian är en byggnadstyp som främst förekommer bland finsk-urgiska kulturer. I de skandinaviska skogsfinska bygderna utgjorde den tork- och tröskhus för framförallt svedjerågen, som var en viktig del av hushållningen. Byggnaden placerades ofta-...

Läs mer i eget fönster
År 1735 - Okänt Nybyggnad
Rian på Klockargården (f d Finngården) i Bingsjö har genom dendrokronologi daterats till 1735 och ska enligt tidigare inventering vara en av de äldsta bevarade riorna i Skandinavien.

Byggnadsminnesförklaring av ria tillhörande Klockargården i Bingsjö på fastigheten Bingsjö 10:17, Rättviks socken och kommun. 2011-12-14 (Uppgiftslämnare)