Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nacka kn, SKOGSÖ 2:8 SKOGSÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0686

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSÖ KAPELL (akt.)
Stockholm
Nacka

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

SKOGSÖ 2:8

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Skogsö kapell och kyrkogård uppfördes efter ritningar av ingenjör Erik Bülow Hübe (1879 -1963) och invigdes på Kristi Himmelsfärdsdag den 5 maj 1921. Kapellet var ursprungligen endast begravningskapell.

Erik Bülow-Hübe innehade mellan åren 1913 och 1920 befattningen som chef för fastighetsavdelningen på Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön. Därefter blev Bülow-Hübe förste stadsingenjör i Malmö där han under 1920-talet utvecklade stadsplaner för några av Malmös mest uppskattade bostadsområden. Han var drivande för utbyggnaden av Malmö stad under drygt två decenni...

Läs mer i eget fönster
År 1921 - 1921 Nybyggnad
Skogsö kapell och kyrkogård står klart efter ritningar av Erik Bülow-Hübe

Erik Bülow-Hübe (Arkitekt)

År 1932 - 1934 Utvidgning - Begravningsplats
1932 & 1934 - Gravfältsområdet byggs ut med bl a fält 7 a, b, c, d och e. Dessa fält som omfattar området norr och nordost om kapellet och som sträcker sig 1934 ända ner till vattnet, planerades av arkitekten Gustaf Birch Lindgren.
År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Gravfältsområdet byggs ut ytterligare med området 8 a.
År 1965 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Gravfältsområdet byggs ut med fält 10 a.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Fält 11 a och b tillkommer på sluttningen ner mot Baggensstäket på kyrkogårdens östra flank.
År 1972 - 1972 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund tillkommer på kyrkogårdens nordvästsida, intill kanalen. Arkitekt var Sven Hermelin. Minneslunden markeras av ett fyra meter församlingen högt kors, tillverkat av virke från en tall, som fälldes av stormen under 1970-talets början.

Sven A. Hermelin (Trädgårdsarkitekt)

År 1985 - 1985 Nybyggnad
En personal- och förrådsbyggnad uppförs omedelbart öster om huvudingången.