Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvdalen kn, EVERTSBERG S:125 BOLSÅGEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLSÅGEN (akt.)
Dalarna
Älvdalen

Hantverk och manufaktur - Såg

Hantverk och manufaktur - Såg

EVERTSBERG S:125

Historik

Under 1800-talets sista decennier öppnades Älvdalens skogar för råvaruexploatering. Bolsågen visar hur man med begränsade resurser men med en gemensam organisation lyckades tillgodogöra sig ny och effektivare teknik för att tillgodose den ökade lokala efterfrågan på sågade trävaror. Bolsågen utgör en viktig del av historien om hur skogarna i norra Dalarna kom att nyttjas under övergången till det moderna industrisamhället.

Bolsågen är ett vattendrivet sågverk på en mindre samfälld skogsfastighet i anslutning till ån Vasslen tre kilometer öster om byn Evertsberg. Sågen uppfördes 1894, eller tidigare, gemensamt av 24 gårdar som en så...

Läs mer i eget fönster