Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, FÄRNÄS 699:3 MEDELTIDA HÄRBRE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MEDELTIDA HÄRBRE (akt.)
Dalarna
Mora

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

FÄRNÄS 699:3

Historik

Härbret är beläget centralt i byn Färnäs i Mora kommun. Färnäs är det äldsta belagda byanamnet i Mora socken och nämns för första gången på 1300-talet som Fyrnaes. Sedan 1500-talet har byn varit en av de största i Mora socknen. Bygatussystemet i Färnäs är mycket intressant och välbevarat med gamla timrade gårdar på täta rader efter bygatorna. Den stora bygatan har bevarade fägator som löper parallellt på var sida om vägen.

De äldsta kvarvarande timmerbyggnaderna i Sverige härrör från 1200-talets slut. Flera av dessa finns i Dalarna. I Färnäs finns ovanligt många medeltida timmerbyggnader bevarade. Genom att studera timringsteknik...

Läs mer i eget fönster