Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, ÖVRE GÄRDSJÖ 31:7 BLÅNNESLADAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLÅNNESLADAN (akt.)
Dalarna
Rättvik

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

ÖVRE GÄRDSJÖ 31:7

Historik

Blånnesladan i Övre Gärdsjö är belägen ca 10 km nordost om Rättviks samhälle. Ladan ligger enskilt på brukad mark.

Djurhållningen har utgjort grunden för jordbruket i Gärdsjöområdet. Det brukningssystem som funnits innebar att stora områden utanför byarna utnyttjades. På somrarna vistades djuren på sommarbete vid fäbodar långt från hembyarna. Vinterfodret hämtades på stora arealer slåttermark, slogar. I Gärdsjöområdet finns ca 350 hölador bevarade. I höladorna lagrades höet från slogarna. På vintern forslades höet hem till gårdarna på vinterföret. De många ladorna som fortfarande ligger utspridda i landskapet ger en bra bild av br...

Läs mer i eget fönster