Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, HALMSTAD 5:1 NORRE PORT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRE PORT (akt.)
Halland
Halmstad

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Försvarsväsende - Befästning

Park och trädgård - Park

Försvarsväsende - Befästning

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Försvarsväsende - Befästning

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Försvarsväsende - Befästning

Park och trädgård - Park

HALMSTAD 5:1

Historik

Halmstad var under senare medeltiden, sedan staden flyttats till sitt nuvarande läge, omgiven av befästningsmurar och vallar. Redan vid denna tid nämns stadens fyra portar.

Under nordiska sjuårskriget (1563-70) belägrades Halmstad av Erik XIV och hans svenska trupper. Arkeologiska undersökningar har gett fynd som indikerar kraftiga stri-der vid en tegelrundel strax öster om Norre port.

Mellan 1598 och 1603 genomgick befästningsanordningarna ombyggnadsarbeten och förstärkningar som bland annat resulterade i att Norre Port fick det utseende som ligger till grund för dagens anläggning.

När Halland blev svenskt 1645 överlämnades den ...

Läs mer i eget fönster