Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, VIGGEN 1:40 NYSKOGA SN, VÄSTRA VINIKKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYSKOGA SN, VÄSTRA VINIKKA (akt.)
Värmland
Torsby

Jordbruk - Finngård

Jordbruk - Finngård

VIGGEN 1:40

Historik

BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN: Fritidshus/öde. Högt belägen i sydsluttning. Avstyckad mark, men de nu igenväxande åkrarna finns kvar söderut och norrut. Öppna ytor framför allt västerut. Rösen i markerna.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR: 1939: Mangårdsbyggnad under uppförande.
1999: Här fanns en stor rökstuga.

KÄLLOR:
Olov Olovsson: Rättelser till Övre Älvdalen
Olov Olovsson: Anteckningar ur Norra Ny husförhörsböcker
Joh. Ericksen: Övre Älvdalen, första delen
Vitsands Hembygdsförening, foto
Värmlands Brandstodsbolag
Lars Bäckvall: Älvdalsarkivet
Nyskoga församlings husförhörslängder
Norra Ny församlings husförhörslängder och födelseböcke...

Läs mer i eget fönster