Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, NORRA EDSBYN 2:11 SANKT OLOFS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

NORRA EDSBYN 2:11

Historik

Kapellet och församlingen är inrymd i varsin rektangulär träbyggnad med sadeltak. De parallella längorna sammanbinds av en entrélänga. Fasaderna är klädda med rödmålad stående träpanel och har vita knutar och fönsteromfattningar. Taken täcks av betongtegel. Den fristående klockstapeln, från 1939, kröns av en kopparklädd, lökformad huv.

Kyrkorummet är rektangulärt. Det har vinklat tak klätt med vitmålad träpanel. Väggarna täcks av vit vävtapet. Rummet har trägolv och en lös stolsinredning. Fondväggens stora fönster fungerar som altartavla.
KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.