Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, VÄXBO 11:24 VÄXBO KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3994-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄXBO KAPELL (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

VÄXBO 11:24

Historik

Växbo kapell är byggt i trä. Planen är rektangulär, med ett litet, tuskjutande, polygonalt kor. Fasaderna är vitputsade, sadeltaket är täckt med lertegel och tornspiran är spånklädd. Fönstren är rundbågeformade.

Kyrkorummets väggar, samt tredingstaket, är klädda med ljusgrå, målad träpanel. De öppna kyrkbänkarna är målade i en brun nyans. Golvet är lagt av brädor.

Erik Stenholm utförde altarmålningen i samband med renoveringen 1959.
KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Kapellet är uppfört år 1923-24 efter ritningar av arkitekt Carl Bååth. Inredningen är enkel till sin karaktär och stora delar är bevarade från byggåren 1923-24 även om färgsättningen ändrades vid 1959 års restaurering.

År 1923 - 1924 Invigning
Växbo kapell uppförs efter ritningar av Carl Bååth, Bollnäs och invigs 16/11 1924. Byggmästare är August Jakobsson från Växbo. Målarmästare är Isak A. Hammarlund. Kapellet byggs av plank med utvändig revetering. Taket täcks med tegel som tjäras svart med stenkolstjära medan tornet har spåntäckning. Altare och altarring, predikstol, bänkar, orgel samt takbjälkar är brunbetsade. Väggarna är målade i marmorimitation.

August Jakobsson (Byggmästare)

Carl Bååth (Arkitekt)

Isak A Hammarlund (Hantverkare - Målare)