Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, VÄXSJÖ 7:93 LOTTEFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3993-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOTTEFORS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

VÄXSJÖ 7:93

Historik

Lottefors kapell är ursprungligen Lottefors bruks gamla herrgård. Då det var aktuellt att riva byggnaden 1930 köpte den 1928 grundade kapellstiftelsen istället in den, flyttade den och inrättade ett kapell. Utvändigt förändrades herrgården i liten omfattning varför byggnaden fortfarande äger prägeln av herrgård.

År 1924 - 1924 Ändring
Kyrkoadjunkt Erik Härdelin förvärvar en tomt i Lottefors för uppförandet av ett kapell. Ritningar utarbetas av arkitekt Birger Borgström. Kapellet uppförs aldrig.
År 1928 - 1928 Ändring
Lottefors kapellstiftelse bildas.
År 1930 - 1930 Ändring
Lottefors herrgård är aktuell att rivas vilket leder till att kapellstiftelsen inköper denna. Genom ägarebyte med Marma-Långrörs AB erhålls en större tomt än den 1924 inköpta.
År 1931 - 1931 Nyanläggning
Lottefors herrgård nedmonteras och uppförs med kombinerad samlingssal och kapellsal på kapellstiftelsens tomt. Den säregna byggnaden rymmer kapellsalen i övre våningen och övriga utrymmen i den nedre. För att salen skall kunna användas även till andra aktiviteter kan altaret skärmas av med två dörrar. Kapellstiftelsen erbjuder Bollnäs församling att mottaga byggnaden som gåva men erbjudandet avböjs.
År 1949 - 1949 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs med bidrag från Bollnäs församling. 10.000 kr för tillverkning av en kyrkklocka doneras av makarna Edvin och Anna Persson.