Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, ÄLVROS KYRKBY 6:18 ÄLVROS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4028-22.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVROS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄLVROS KYRKBY 6:18

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÄLVROS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 418, 1900: 857, 1995: 388

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbruten ur Sveg mellan 1566 och 1580.

LÄGE OCH OMGIVNING - Älvros kyrkby är belägen på Ljusnans norra strand, ca 2 mil öster om Sveg, vid landsvägen mellan Sveg och Östersund. Älvros gamla kyrka, en under 1600- och 1700-talet ombyggd träkyrka, och Älvros nya kyrka, en träkyrka från 1880-talet, är bägge i bruk. Den nya kyrkan ligger mitt i bebyggelsen på ett plant parti ovanför Ljusnan (se III: ÄLVROS NYA KYRKA). Älvros gamla kyrka ligger ca 1 km längre åt nordväst vid Norrälvens utlopp i Ljusnan i en slutt...

Läs mer i eget fönster

Troligen har det funnits ett medeltida kapell i Älvros längs med pilgrimsleden till Trondheim. En del medeltida fragment i kyrkan tyder på detta. Kyrkan, klockstapeln samt sockenstugan, ligger i ett riksintresseområde för kulturmiljövården.

Kyrkan, som troligen uppfördes 1570-80, flyttades till sin nuvarande plats 1638 då den också byggdes om och utökades med 14 alnar. Troligen hade den en rektangulär form. 1739-40 byggs den åter om under ledning av byggmästare Eric Svensson. Väsentliga delar av kyrkan behölls. Troligen förstorades då fönstren och väggarna höjdes. Södra och norra korsarmarna med tunnvalv av trä tillkom, liksom e...

Läs mer i eget fönster
År 1795 - 1796 Nybyggnad
Klockstapeln har en åttkantig plan och byggdes i resvirke under åren 1795 - 1796 av Pehr Påhlsson från Stugun efter ritning av fadern Påhl Persson. Den ersatte en tidigare klockstapel vilken omnämns i äldre räkenskaper.

Pehr Pålsson (Byggmästare)

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1929 - 1930 Nyanläggning - Inhägnad, mur
I samband med kyrkans restaurering 1929-1930 byggdes en ny bogårdsmur upp samt en steglucka, samtliga utfördes ”i en gammal stil”