Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kiruna kn, LANNAVAARA 28:8 LANNAVAARA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANNAVAARA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kiruna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

LANNAVAARA 28:8

Historik

Lannavaara kyrka uppfördes av Lappska missionens vänner som Prinsessans Eugenies minneskyrka. År 1954 bildades Stiftelsen Lannavaara minneskyrka, fram till dess förvaltades den av Svenska Missionssällskapet. 1973 återinvigdes kyrkan efter en omfattande ombyggnad och restaurering.
Det är en rektangulär träbyggnad med valmat plåttak och takryttare. Fasaderna täcks av gulmålad, stående träpanel. Huvudfasadens två entréer leder till kyrka resp. församlingslokal.
Kyrkorummets väggar är klädda med gulbrun träpanel och har detaljer i grönt. Det vinklade takets träpanel är målad i grått. Salen har trägolv och en bänkinredning i två öppna kv...

Läs mer i eget fönster