Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, ULLATTI 1:13 ULLATTI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULLATTI KYRKA (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

ULLATTI 1:13

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Georg Rudner har bearbetat ett förslag av Knut Nordenskjöld för Ullatti Kyrka.

Det är en träkyrka av långhustyp med västtorn. Sadeltaket är skifferbelagt. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. Långhusets fönster är höga och spetsigt avslutade.

Invändigt bildar väggar och tak ett parabelformat valv klätt med gråvit träpanel. Golvet är lagt av skiffer. Kyrkan har en fast bänkinredning i två öppna kvarter.

Altarkrucifixet är utfört av Ebba Hedquist.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.