Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haparanda kn, SANDSKÄR 2:1 SANDSKÄRS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Sandskärs kapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDSKÄRS KAPELL (akt.)
Norrbotten
Haparanda

Religionsutövning - Ej utrett

Jordbruk - Kronomagasin

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SANDSKÄR 2:1

Historik

Text saknas

På Sandskär etablerades ett fiskeläge redan under senmedeltiden. I samband med
lättnader i den annars hårt reglerade kyrkoplikten vid mitten av 1700-talet, fick ön sitt
första kapell. Nu behövde man inte längre avbryta sina fiskeperioder för den tidsödande
resan till församlingens huvudkyrka.
Det nuvarande kapellet som ursprungligen fungerade som kronomagasin vid Björkö
kyrka i Torneå, flyttades till sin nuvarande plats kring sekelskiftet 1700/1800.
Enligt traditionen stod det tidigare på annan plats på ön.
På Sandskär fungerade kapellet vintertid som magasin för skötbåtarna. Det har också
kvar mycket av sin magasinskaraktär...

Läs mer i eget fönster
År Okänt - 1809 Nybyggnad
Kapellet flyttas till sin nuvarande plats och ersätter då ett äldre kapell, omtalat senast 1789. Ursprungligen var kapellet ett kronomagasin och stod på Björkön vid Torne älvs mynning.