Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, NILIVAARA 3:11 M.FL. NILIVAARA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Niilivaara.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NILIVAARA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

NILIVAARA 3:11

NILIVAARA 3:24

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Nilivaara kyrka är uppförd av trä. Den har en rektangulär plan med utbyggd sakristia i norr. Det halvt valmade taket är spånklätt, fasaderna täcks av rödmålad, stående träpanel. Västporten har en utsmyckad portalomfattning. Klockstapeln i trä och sten, ritad av George Rudner, invigdes 1960.

Kyrkorummet har trägolv och en fast bänkinredning i två kvarter. Väggar och tak är klädda med skivor målade i grågrönt. Taket har formen av ett karnisformat spegelvalv över mitten, sidopartierna är lägre.

Altartavlan är utförd av konstnären Gunnar Torhamn.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Ra...

Läs mer i eget fönster

Niilivaara kyrka invigdes 1945 och arkitekt var Knut Nordenskjöld. Kyrkan är orienterad i NV-SÖ, med utbyggd sakristia åt norr och i korväggen tecknar sig altarnischen som en grund och smal utbyggnad, med ett grått Jerusalemkors som för tankarna till medeltida blinderingar.

År 1942 - 1942 Nybyggnad
Kyrkan byggd
År 1945 - 1945 Invigning
Klockstapeln invigd
År 1960 - 1960 Nybyggnad
Ny klockstapel invigd. Arkitekt Georg Rudner. Bårhuset tillkom

Georg Rudner (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring
Egen församling