Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KLINTE ROBBJÄNS 1:36 ROBBJENS Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCN5003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROBBJÄNS (inakt.), ROBBJENS (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

KLINTE ROBBJÄNS 1:36

Historik

Gården Robbjäns ligger utmed Värsändevägen, med Klinte kyrka väl synlig över slättlandskapet ca en kilometer mot nordost. Gården är traditionellt uppdelad i lillgård och storgård, avgränsade med ett enkelt slanstaket. På lillgården finns en tvåvåningsenkelstuga som är sammanbyggd med en lägre källare. Innan manbyggnaden uppfördes fanns, enligt uppgift, ett 1600-talshus på platsen. Möjligen består delar av den befintliga byggnaden, som är uppförd omkring 1830, av rester efter det äldre huset.
Öster om, och vinkelställt mot källarhuset står en flygel som till hälften är byggd i trä, till hälften i pinnmursteknik. Byggnaden, eller åtmi...

Läs mer i eget fönster